Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15)

kr 200,00

Tomt på lager

Varenummer: DH00007 Kategorier: ,

Beskrivelse

Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996 og viderefører kravet om infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet har nå utarbeidet en veileder til den nye forskriften. Formålet med veilederen er å hjelpe de virksomhetene som omfattes av forskriften til å få på plass et infeksjonskontrollprogram. Veilederen gir en oversikt over hva et infeksjonskontrollprogram er, hva det skal inneholde og hvordan det kan utarbeides. I tillegg omtaler den systematisk smittevernsarbeid med bl.a. ansvarsforhold og organisering av smittevernsarbeidet.Veilederen er ikke ment å være en fagbok innen smittevern med beskrivelse av hvordan de enkelte prosedyrer skal utføres. I forhold til dette viser vi til fagveiledere som håndhygieneveilederen, MRSA-veilederen og andre. En oversikt over aktuelt regelverk og faglige veiledere og retningslinjer finnes i vedlegg 4 i veilederen.

Tilleggsinformasjon

År

Artikkel Nummer

50110018

Språk