BFO | Forsikringer 2023

BFO FORSIKRINGSBROSJYRE SIDE 6 BFO-pakken Element Maks dekning Medlem Medlem Krigsrisiko Partner Barn 1 - Dødsfall 18G Ja Ja * ** 2 - Arbeidsuførhet 16G Ja Ja * ** 3 - Kritisk sykdom 1G Ja Ja *** Ja 4 - Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet 67G/36G**** Ja Ja Ja Ja 5 - Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter (i norden) 3,35G/1,8G Ja Ja Ja Ja 6 - Ulykke pluss 50 000 Ja Ja Ja Ja 7 - ID-tyveri 1 000 000 Ja Ja Ja Ja 8 - Advokatbistand (private saker, norsk rett) 15 t pr. år Ja Ja Ja Ja Bygg på BFO-pakken/ BFOPartner For at du sommedlem, din partner og familie skal ha de dekningene som passer deres behov, har dere mulighet til å kjøpe gode og rimelige tilleggs- forsikringer til BFO-pakken/BFO Partner. Les mer s.12. * Vi anbefaler BFO Partner for dødsfall- og uføredekning av din partner, se s. 11. ** Vi anbefaler BFO Barn, se s. 17. *** Partner kan også kjøpe BFO Kritisk sykdom tillegg, se s. 15. **** Krigsrisikodekning er 36 G uavhengig av sivil status. BFO-pakken tilbys eksklusivt til BFOs medlemmer. Som betalende medlem blir du med på BFO-pakken uten helseerklæring. Du kan reservere deg, men må da få godkjent helseerklæring for å bli med senere. BFO-pakken har krigsrisiko- og ekstremsportdekning. Krigsrisikodekning gjelder kun medlem. Ekstremsport- dekning gjelder både medlem/partner/barn. Med krigsrisiko menes skader/dødsfall som direkte følger av krig og krigslignende handlinger, på lønnet tjeneste/oppdrag for Forsvaret/den norske stat. Dekningen gjelder i hele verden, hele døgnet. Eksempler på ekstremsport er: Kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjell- klatring, rappellering og dykking uansett dybde. Aktivitetene må ikke være i strid med norsk lov. Pris: 453 kr/md. Grunnbeløp: 118 620 kroner (pr.mai 2023) BFO-pakken oppsummert: Tabellen er forenklet. 6 BFO-pakken er en omfattende personforsikring. Den består av 8 unike elementer, med gode dekninger innen liv og helse. Flere av dekningene inkluderer også partner og barn. Dersomdu ønsker å utvide noen av dekningene i BFO-pakken, kan dette gjøres ved å kjøpe tilleggsforsikringer. Mer informasjon/ meld skade, se her: bfoforsikring.no/forsikringer/ meg-og-mine/bfo-pakken/

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyNDY=