BFO | Forsikringer 2023

BFO FORSIKRINGSBROSJYRE SIDE 7 Livsforsikringen i BFO-pakken dekker medlemmet. Erstatning utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Dekningen gjelder hele døgnet, og skiller ikke arbeid og fritid. Hvem får utbetalingen dersomdu dør? Det avhenger av familiesituasjon, folkeregisteret, datoer og begunstigelse. Les mer på bfoforsikring.no. Opphører ved utgangen av året du fyller 65 år. 1. DØDSFALL Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn formedlem: Alder Antall G Forsikringssum i kr. 18-50 18 2 135 160 51 17,1 2 028 402 55 13,5 1 601 370 60-65 9 1 067 580 Alder Antall G Forsikringssum i kr. 18-40 16 1 897 920 41 15,39 1 825 562 50 9,92 1 176 710 55 6,85 812 547 60 3,84 455 500 Hovedreglene for å ha rett til erstatningen er: • At du har vært minst 40 % arbeidsufør i sammenhengende periode på minst to år • Du kan ha rett til uføreutbetaling selv om uførheten ikke er bedømt varig. Kontakt BFO Forsikring for informasjon Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året medlemmet fyller 60 år. Forsikringen gir utbetaling på 16 G til og med året du fyller 40. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig. Hvis sykdom/skade har inntruffet før 1. januar 2016 og senere fører til uførhet, er det tidligere forsikringssummer som gjelder. Opphører ved utgangen av året du fyller 60 år. 2. ARBEIDSUFØRHET Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn formedlem: Utvid dødsfall- og uføredekningen Nå kan både du sommedlem og partner utvide dekningen på dødsfall- og uføreforsikringen. Les mer s.13. 7 Polisenummer: Dødsfall: 24771. Kontakt BFO Forsikring ved dødsfall. Polisenummer: Arbeidsuførhet: 24771. Kontakt BFO Forsikring ved arbeidsuførhet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyNDY=